Diskusní fórum BREFORUM

DOWNLOAD

Aktuální verze BREFORUM 0.1

Software pro diskusní fórum v PHP a databází Mysql. Diskusní fórum umožňuje narozdíl od jiných programů ukládání souborů do příspěvků. Výhody diskusního fóra BREFORUM Z důvodů zabezpečení doporučuji zakázat ukládání souborů spustitelných serverem s příponou .php, .asp, .htm apod.
BREFORUM je dle mého názoru použitelné i jako základ pudlikačního systému. Záleží jen na uživateli, jak si skripty BREFORUM upraví.

Požadavky www serveru:

BREFORUM je možné relativně jednoduše převést i na jiný SQL server, než MySQL, stačí upravit třídu mysql v souboru class.php

Download

Stáhněte si BREFORUM ve formátu .zip zde (cca 20 kB)

Instalace:

1.Rozbalte soubory na disk
2.Vytvořte na serveru novou databázi
3.V souboru config.php nadefinujte přístupové údaje do databáze
4.Nakopírujte soubory na server
5.Spusťte skript instal.php
5.V phpadminu či jiném nástroji pro administraci databáze nadefinujte
6.Spuštěním souboru index.php v kořenovém adresáři diskusního fóra můžete začít diskusní fórum používat.

Nevylučuji, že v software pro diskusní fórum se vyskytují chyby, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o software s GNU licencí Vám mohu doporučit tyto chyby opravit, či sdělit informaci o chybě emailem na breforum@bre.cz
Pokud máte nějaké problémy s instalací, klepněte na FAQ zde

Licence: modifikovaná licence BSD

Kód BREFORUM je zdarma volně šířitelný pro komerční i nekomerční použití. Jakékoli modifikace kódu a jeho další komerční i nekomerční šíření je povoleno. Na kód BREFORUM se neposkytuje záruka, záruka se neposkytuje ani na škody, vzniklé používáním kódu.
Výše uvedený text slouží pouze pro informaci, směrodatné znění licence je shodné se zněním modifikované licence BSD . Více informací o této licenci naleznete na stránkách GNU projektu

Spolupráce na projektu:

Uvítám jakoukoli spolupráci na projektu BREFORUM. Pokud máte nějaký nápad k úpravě, vedoucí ke zdokonalení diskusního fóra, pošlete upravené soubory emailem na adresu breforum@bre.cz , můžete se stát spoluautorem projektu.

Nejraději přivítám následující úpravy
Celý software je v současné době lamácky naprogramován, skripty mají daleko do čisté, profesionální programátorské práce, proto jakákoli úprava skriptů bude pro projekt BREFORUM přínosem.

Autoři:

Petr Březina www.bre.cz